Audit webu a protokol o přístupnosti webu dle zákona č.99/2019

Audit webu a protokol o přístupnosti webu dle zákona č.99/2019

Dělejme webové stránky dostupné pro všechny.

Svobodný přístup k internetu je jedno z největších bohatsví tohoto věku. Bylo by hloupé, kdybychom weby dělali tak, abychom vyčlenili více jak 10% obyvatel ČR, kteří mají zrakové postižení a musejí se tak na webových stránkách pohybovat jiným způsobem, než je tomu běžné u 90% obyvatel.

Výpočty: V roce 2010 to bylo v ČR kolem 11% populace. V USA to bylo 18,7%.

Přístupnost a použitelnost webu není věc, která je něco nového. Již od počátků webových stránek byl vždy stanoven nějaký standard (W3C), který unifikuje pravidla tvorby webu.

Prohlášení o přístupnosti bude pro určité skupiny webů povinné.

Přístupnost by se měla řešit vždy. Vydávali zákony o doporučení, ale žádná instituce to nekontrolovala. Vyšla evropská směrnice WCAG 2.1 a náš zákon se harmonizuje podle této evropské směrnice. Zákon se odkazuje na tuto směrnici. Pro nás z toho vyplývá:

Weby by se měly řídit touto směrnicí.

Podle českého zákona č. 99/2019 Sb., bude možné přístupnost webu zkontrolovat.

Je potřeba si uvědomit, že jsou různé skupiny lidí s různými hendikepy. Podle těchto hendikepů používají různá podpůrná zařízení, které jim pomáhají se na webu orientovat. Na ně je potřeba myslet.

Jak poznat, na které instituce se zákon vztahuje?

Vztahuje se na všechny instituce, které slouží veřejnosti – poskytují veřejnoprávní informace.
Neboli – byly založeny za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. Také jsou převážně financovány státem.

Např.:

– Školy, co informují o výsledcích přijímacích řízení,
– státní a obecní weby, weby města, všechny úřady
– zpravodajské weby,
– informační centra, muzea, centra pro děti, sociální služby, …

Přesný popis dle zákona zde (je trochu delší):

Co je tedy potřeba udělat?

Mít na webu prohlášení o přístupnosti webu nejpozdějí do 23 září 2020.

V tomto prohlášení stojí, že provozovatel webu podnikl patřičné a adekvátní (vzhledem k jeho velikosti, zaměření a možnostem) kroky k tomu, aby udělal web co nejpřístupnější pro všechny, včetně návštěvníky se zrakovým postižením, jenž jsou odkázáni na čtecí zařízení.

Začíná se zpravidla analýzou stávajícího stavu, která prověří web ve 4 hlavních kategoriích přístupnosti webových stránek (podle směrnice WCAG 2.1).

1. Analýza stávajícího stavu použitelnosti webových stránek

Web prověříme ve všech bodech, jenž vycházejí z vládního nařízení. Zjistíme, ve kterých bodech nesplňuje pravidla přístupnosti a uvedeme, jakým způsobem to má být napraveno.

2. Nacenění a oprava chyb v přístupnosti webových stránek

Odhadneme časovou a finanční náročnost. U webů na WordPressu jsme schopni ve většině případů opravit chyby do 14 dnů.

3. Prohlášení o přístupnosti

Vytvoříme dokument, který je potřeba viditelně umístit na webové stránky. Většinou patří do patičky webu, k místu, kde odkazujete na “Zásady o ochraně osobních údajů”.

Začněte krokem 1.

Vypracujeme Vám analýzu webových stránek

Budeme rádi za Váš názor

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna