Audit přístupnosti webu

Zpracování analýzy o přístupnosti a použitelnosti webových stránek

dle zákona č.99/2019 s nařízeními účinnými od 23. září 2020

Jste agentura a hledáte řešení pro své klienty?

Kontaktujte nás přímo


Analýza posuzuje webové stránky podle těchto kritérií:

Vnímatelnost
Obsah webu je vnímatelný všemi smysly – zrakem, sluchem a/nebo hmatem.

Ovladatelnost
Formulářová rozhraní, ovládací prvky a navigace jsou ovladatelné

Srozumitelnost
Informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné.

Robustnost
Obsah musí být dostatečně robustní, aby mohl být spolehlivě interpretován širokou škálou přístupových zařízení včetně asistivních technologií.

Co bude potom?

Je potřeba mít vždy na webu prohlášení o přístupnosti webu. Od nás ho dostanete a pokud máte WordPress, tak ho tam i umístíme. V tomto prohlášení stojí, že provozovatel webu podnikl kroky k tomu, aby udělal web co nejpřístupnější.

Začíná se zpravidla analýzou stávajícího stavu, která prověří web ve 3 hlavních kategoriích přístupnosti (podle směrnice WCAG 2.1)