Facebook reklamy

Někdo tvrdí, že reklamy na Facebooku fungují nejlépe. My s jistotou víme pouze to, že jsou nejlépe měřitelným reklamním médiem.

Facebook reklamy lze díky dostatku informací o cílové skupině přesně zacílit, dá se použít i publikum z nasbíraných emailů a dále se o ně starat.

Je potřeba zkoušet a být kreativní. Nepodcenit grafiku, formát, použít správná výstižná slova, ale nejprve musíme mít cíl a znát zákazníka.

Tvorba obsahu na Facebooku

Na vyhledávače v dnešní době velmi silně působí sociální sítě.

Pomůžeme Vám na nich uspět, pokud budete budovat kvalitní přístup k zákazníkovi.

Společně můžeme zjistit, co chce a co ho zajímá. Je důležité vymyslet obsahovou strategii a využít potenciál nových trendů.