RUIK sport + Deepl API
Reference

RUIK sport + Deepl API

Multijazyčný magazín Tvorba webových stránek s použitím Deepl API – automatických překladů článků do dalších jazyků.

⚡ Advanced Solar
Reference

⚡ Advanced Solar

Konfigurátor na míru Změnou hodnot v konfigurátoru se mění vizualizace u obrázku. Pokud spočítá, že je potřeba více panelů, na domečku se jich objeví více.